OZ Obnovme vežu na Kalvárii, Na Kalvárii 10, 811 04 Bratislava
02/ 54 77 53 41, 0908 090 799 (farský úrad na Kalvárii)
info@vezanakalvarii.sk

Orientácie RTVS aj o veži

Orientácie RTVS aj o veži

Pozrite si reportáž odvysielanú v náboženskom magazíne verejnoprávnej televízie v nedeľu, 25. októbra 2020.

O práci nášho OZ, dôvodoch obnovy veže i historických súvislostiach hovoria Ján Figeľ a páter Dominik Roman Letz, OP.

Reportáž nájdete v archíve RTVS.