OZ Obnovme vežu na Kalvárii, Na Kalvárii 10, 811 04 Bratislava
02/ 54 77 53 41, 0908 090 799 (farský úrad na Kalvárii)
info@vezanakalvarii.sk

OBNOVA VEŽE

Vizualizácia kostola s obnovenou vežou s nočným nasvietením (v pozadí Slavín)

Kalvária v Bratislave je známa obľúbenou a často navštevovanou Lurdskou jaskyňou či kalvárskym vrchom s historickou krížovou cestou, ktorú sa tiež postupne darí zveľaďovať a obnovovať. Kostolu, ktorý je centrom tohto tichého miesta uprostred hlučnej metropoly a ktorý je duchovne pričlenený k hlavnej pápežskej mariánskej Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme, však stále chýba veža. Uvedomujeme si, že veža ku kostolu prirodzene patrí, a po viac ako 60 rokoch si ju tento chrám nad Bratislavou ako hlavným mestom Slovenskej republiky naozaj zaslúži.

Prečo kostol nemá vežu?

 • Komunistická moc nechala v roku 1959 pod zámienkou statickej poruchy vežu najprv znížiť a nakoniec celkom zbúrať – zostal len jej zvyšok vo výške protiľahlej sakristie
 • Skutočným dôvodom odstránenia veže bola výstavba Slavína – pamätníka sovietskym vojakom
 • Pamätník však nemal dosahovať takú výšku ako veža kostola na Kalvárii, veža by mu „konkurovala“
 • Kostol s vežou a krížom v panoráme mesta sa preto ideologicky vnímal ako neprijateľný symbol, ktorý treba odstrániť

Ako bude vyzerať nová veža?

 • Projekt rešpektuje pôvodné rozmery, členitosť a tvar veže z roku 1948
 • Výška cca 53 m, dôstojné nočné nasvietenie
 • Vrchol veže bude zdobiť pôvodný zachovaný kovový kríž s primeraným nasvietením
 • Pod krížom bude ako nový prvok socha Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska primeranej veľkosti a s nasvietením
 • Súčasťou veže bude verejne prístupná vyhliadková terasa s panoramatickým pohľadom na Bratislavu
 • Zvonica s tromi zvonmi v pôvodnej výške
 • Veža bude vybavená výťahom a schodiskom
 • Kompletná bezbariérovosť

Prečo chceme obnoviť vežu na bratislavskej Kalvárii?

 • Aby sme kostolu prinavrátili násilne odstránenú vežu, bez ktorej architektúra i funkcia kostola zostáva nedokončená a neúplná
 • Aby sme tak zadosťučinili a napravili krivdu, ktorú spáchal minulý režim na veriacich a cirkvi
 • Aj takto chceme vyjadriť vďaku za doterajšiu ochranu Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenska (aj počas pandémie koronavírusu) a prosiť ju o ďalšiu ochranu
 • Obnova veže s krížom nad hlavným mestom bude odkazom o dôležitosti náboženskej slobody pre všetkých ľudí vo svete a o solidarite s tými, ktorí sú aj dnes prenasledovaní pre vieru

Čo to prinesie Bratislave a celému slovenskému národu?

 • Nad hlavným mestom Slovenska bude znova dominovať kostolná veža s krížom ako symbol obnovy náboženskej slobody a demokracie v našej krajine, ktorá má úctu ku kultúrnemu i duchovnému dedičstvu našich predkov
 • Obnovená veža bude prejavom úcty voči obetiam a utrpeniu prenasledovaných pre vieru v období komunizmu
 • Veža bude duchovným majákom, ktorý označuje a pozýva na milostivé miesto areálu Kostola Panny Márie Snežnej, Lurdskej jaskyne a Kalvárie