OZ Obnovme vežu na Kalvárii, Na Kalvárii 10, 811 04 Bratislava
02/ 54 77 53 41, 0908 090 799 (farský úrad na Kalvárii)
info@vezanakalvarii.sk

GALÉRIA

Kostol Panny Márie Snežnej na Kalvárii v Bratislave v minulosti a po plánovanej obnove veže