OZ Obnovme vežu na Kalvárii, Na Kalvárii 10, 811 04 Bratislava
02/ 54 77 53 41, 0908 090 799 (farský úrad na Kalvárii)
info@vezanakalvarii.sk

Kostol Panny Márie Snežnej sa po desaťročiach dočkal konsekrácie + FOTO

Kostol Panny Márie Snežnej sa po desaťročiach dočkal konsekrácie + FOTO

Chrám po jeho rekonštrukcii slávnostne posvätil bratislavský arcibiskup – metropolita, Mons. Stanislav Zvolenský.


Kostol je tiež farským kostolom farnosti Bratislava – Kalvária, ktorá je už 30 rokov zverená do správy rehole dominikánov. Postavený bol v pohnutých časoch vojny a nástupu komunistického režimu, keď farnosť spravovali bratia františkáni. Keďže nebol celkom dokončený, 3. októbra 1948, v predvečer sviatku sv. Františka z Assisi, sa konala jeho slávnostná posviacka ako benedikcia – kostol vtedy požehnal kňaz Ambróz Lazík, administrátor Trnavskej apoštolskej administratúry. Na konsekráciu biskupom tak čakal viac ako 70 rokov od jeho postavenia.


Slávnostnú posviacku vykonal arcibiskup Zvolenský v rámci svätej omše podľa špeciálneho obradu konsekrácie chrámu. Po litániách ku všetkým svätým arcibiskup predniesol zasväcujúcu modlitbu, ktorou kostol aj jeho najvýznamnejšie miesto – oltár – vyhradil a odovzdal Bohu. To vyjadril aj úkon pomazania nového oltára a dvanástich miest na stenách (tzv. konsekračných krížov) krizmou. Kostol sa stal posväteným Božím domom, miestom modlitby, centrom stretania farského spoločenstva a stavbou vyhradenou a zasvätenou na slávenie Božích tajomstiev.

Na slávnosti sa zúčastnili aj bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených P. Václav Hypius CSsR a provinciál rehole dominikánov na Slovensku P. Damián Mačura OP.

Rekonštrukcia prebehla podľa projektu architektov Tomáša Bujnu a Matúša Gibalu. Nadviazala na pôvodný interiér kostola, ktorého autorom je architekt František Florians. Nad bočnými oltármi pribudlo slovné zobrazenie sv. Františka a sv. Dominika, vyhotovila sa nová krstiteľnica s pôvodnou nádobou a nový svietnik na paškál, nový oltár a ambona, sedes, osvetlenie a iné. Všetko sa zladilo v jednotnom jednoduchom štýle.

Smutnou skutočnosťou ostáva, že kostol počas búrlivých dejín v roku 1959 prišiel o svoju vežu, ktorá bola vnímaná ako neprijateľný symbol vedľa vznikajúceho pamätníka Slavín. Nádej na jej znovupostavenie priniesla správa Jána Figeľa, predsedu nového občianskeho združenia Obnovme vežu na Kalvárii, ktorý na konci svätej omše informoval o pripravovanom projekte.

Jeho príhovor si môžete pozrieť tu.

Text: Dominik Roman Letz OP

Foto: Adam Ján Figeľ