OZ Obnovme vežu na Kalvárii, Na Kalvárii 10, 811 04 Bratislava
02/ 54 77 53 41, 0908 090 799 (farský úrad na Kalvárii)
info@vezanakalvarii.sk

KONTAKT

Ak máte otázky alebo návrhy týkajúce sa obnovy veže na bratislavskej Kalvárii, využite naše kontakty. Ďakujeme za váš záujem a podporu!


OZ Obnovme vežu na Kalvárii

predseda OZ: Ján Figeľ

Sídlo: Na Kalvárii 10, 811 04 Bratislava

e-mail: info@vezanakalvarii.sk

Telefón: 02/ 54 77 53 41, 0908 090 799 (farský úrad na Kalvárii)

Facebook: čoskoro 🙂