OZ Obnovme vežu na Kalvárii, Na Kalvárii 10, 811 04 Bratislava
02/ 54 77 53 41, 0908 090 799 (farský úrad na Kalvárii)
info@vezanakalvarii.sk

Zámer obnovy veže sme oficiálne zverejnili + VIDEO

Zámer obnovy veže sme oficiálne zverejnili + VIDEO

Verejnosť o ňom informoval predseda OZ Ján Figeľ počas slávnosti konsekrácie Kostola Panny Márie Snežnej v Bratislave v nedeľu, 13. septembra 2020.

Znovupostavením veže chceme nadviazať na doterajšie renovačné práce interiéru kostola, ktoré vyvrcholili jeho slávnostným posvätením. Ak sa nám projekt podarí úspešne dokončiť, výrazne sa zmení aj exteriér chrámu.

Predseda OZ Obnovme vežu na Kalvárii Ján Figeľ informuje o pripravovanom pláne

Chýbajúca veža je, podľa Jána Figeľa, jazvou, ktorú si celý proces obnovy kostola stále nesie. „Verím, že toto dielo nebude len farským dielom, ale že osloví aj celú Bratislavu a našu krajinu. To boľavé na minulosti nebolo búranie veže, ale prenasledovanie pre vieru. A to prebieha aj dnes vo svete. Preto by takáto veža nad hlavným mestom Slovenska bola aj odkazom pre našu pamäť. Bola by určite aj poďakovaním Sedembolestnej za ochranu v čase pandémie,“ povedal predseda OZ na záver svätej omše.

V OZ Obnovme vežu na Kalvárii momentálne pripravujeme podklady pre územné a stavebné konanie. Ak nám verejná správa vyjde v ústrety, dostaneme sa aj k realizácii samotnej stavby. „Ide o celonárodný projekt. Prosím vás o trpezlivosť a hlavne o modlitby, lebo úprimná modlitba má veľkú silu. Bez Božieho požehnania sú márne naše namáhania. Ak Pán požehná toto dielo, do roka a do dňa, na sviatok Povýšenia Svätého kríža, by sme nad Bratislavou mohli vyzdvihnúť svietiaci kríž,“ dodal Ján Figeľ.

Potlesk, ktorý sa po oznámení nášho zámeru niesol kostolom, bol pre nás signálom nádeje, že toto dielo sa nám spolu s vami podarí úspešne dokončiť. Tak nám Pán Boh pomáhaj!

Projekt obnovy veže realizujeme so súhlasom a podporou Bratislavskej arcidiecézy a bratov dominikánov, ktorí kostol na Kalvárii spravujú.

Text: Ján Heriban

Foto: Adam Ján Figeľ

Poverenie pre naše OZ od bratov dominikánov