OZ Obnovme vežu na Kalvárii, Na Kalvárii 10, 811 04 Bratislava
02/ 54 77 53 41, 0908 090 799 (farský úrad na Kalvárii)
info@vezanakalvarii.sk

DOBRODINCI

Tu priebežne zverejňujeme prehľad vašich finančných darov na obnovu veže. Za každý milodar vám ďakujeme!

DarcaSuma (v eurách)Dátum prijatia
Marta R.3016. 10. 2020
Mária K.10014. 10. 2020