OZ Obnovme vežu na Kalvárii, Na Kalvárii 10, 811 04 Bratislava
02/ 54 77 53 41, 0908 090 799 (farský úrad na Kalvárii)
info@vezanakalvarii.sk

CHCEM PRISPIEŤ

Vizualizácia kostola s obnovenou vežou s nočným nasvietením

Pri obnove veže sa uchádzame, okrem darov od štátu či súkromných sponzorov, aj o vašu podporu. Sme presvedčení, že ak sa nám podarí vrátiť vežu kostolu nad hlavným mestom, bude to požehnanie nielen pre Bratislavu, ale aj pre celé Slovensko. Záleží na tom nielen nám v OZ Obnovme vežu na Kalvárii, ale aj predstaviteľom Bratislavskej arcidiecézy, miestnej komunite dominikánov, farníkom, mnohým Bratislavčanom, ktorí si ešte pamätajú pôvodnú vežu, tým, pre ktorých má toto miesto osobitný duchovný význam alebo tým, ktorí si v neďalekej Lurdskej jaskynke či na kalvárskom vrchu vyprosujú potrebné milosti.

Ak obnovu veže kostola na bratislavskej Kalvárii chcete materiálne podporiť, môžete zaslať finančný dar, podľa vašich možností.

Takisto budeme veľmi radi, ak o tomto projekte a možnostiach podpory poviete svojej rodine, priateľom a známym, aby o ňom vedelo čo najviac ľudí. Nech je táto obnova dielom celonárodným.

Ďakujeme vám!

Náš účet v Poštovej banke, a.s.

IBAN: SK47 6500 0000 0000 2060 4442

BIC: POBNSKBA

Predovšetkým vás však prosíme o modlitby a obety na tento úmysel, aby bolo toto dielo sprevádzané Božím požehnaním.